"Zakuty łeb" to pojęcie często stosowane na określenie osób mających trudność w zrozumieniu lub zapamiętaniu informacji, tematów lekcji itp. My mogliśmy osobiście :) to sprawdzić podczas pobytu w dniu 9 lutego br. w grodzisku Owidz. Udział w żywej lekcji historii wzięli uczniowie klas II rozszerzenia z historii pod opieką p. Jana Wiśniewskiego. Tematyką zajęć była siły militarne i organizacja państwa polskiego w okresie rządów pierwszych Piastów.