W czwartek, 28 kwietnia pożegnaliśmy trzecioklasistów.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kaplicy szkolnej pod przewodnictwem JE Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny, któremu asystowali ksiądz dyrektor Arkadiusz Ćwikliński i księża prefekci. Służbę liturgiczną tworzyli, już po raz ostatni, sami maturzyści. W kaplicy zgromadzili się również rodzice, opiekunowie, rodziny maturzystów, nauczyciele i cała wspólnota szkolna.

Przedstawieniem pt. „Król Wschodzącego Słońca”, przygotowanym przez drugoklasistów, pod czujnym okiem wychowawców, rozpoczęła się druga część spotkania, już w sali gimnastycznej.

Najlepsi uczniowie, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem: Paweł Mechliński, Marcin Dorochowicz, Jarosław Kęsik i Paweł Tissler, otrzymali świadectwo z rąk Księdza Biskupa Ordynariusza. Swoje nagrody specjalne, przeznaczone dla wyróżnionych, osobiście wręczyli Starosta Tczewski Tadeusz Dzwonkowski, wiceburmistrz MiG Pelplin Dariusz Górski. Swą obecnością uroczystość zaszczycili również dyrektor Departamentu Kuratorium Oświaty w Tczewie Stanisław Sumowski i przewodniczący RM w Pelplinie Mirosław Chyła – nota bene nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole.

Spośród 18. uczniów, aż 11. ukończyło szkołę ze średnią ocen powyżej 4,0. Wielu z nich brało udział w konkursach i olimpiadach, nierzadko uzyskując tytuł laureata lub finalisty etapu wojewódzkiego czy też ogólnopolskiego. Dużą popularnością cieszyły się również ogólnopolskie konkursy przedmiotowe „Łowcy Talentów”.

Nie sposób przy tej okazji nie wspomnieć muzycznego zespołu „6. Deklinacja”, założonego przed trzema laty przez „pierwszaków” i grającego do końca nie tylko na szkolnej scenie, ale również koncertując np. w Tczewie, Borkowie i w Dzierżążnie – także z sukcesami.

Na zakończenie wszyscy trzecioklasiści otrzymali z rąk Kapituły Samorządu Uczniowskiego humorystyczne certyfikaty, które nadawały każdemu z osobna uprawnienia do prowadzenia własnej działalności, odpowiedniej do indywidualnych „uzdolnień” i „zainteresowań”.

Tego popołudnia padło jeszcze wiele miłych słów podziękowań i życzeń skierowanych zarówno do maturzystów, nauczycieli jak i rodziców i opiekunów.

Pozostaje tylko życzyć wszystkim maturzystom powodzenia na egzaminach, aby zdawali je śpiewająco!

GALERIA