Trwają egzaminy maturalne.

Jesteśmy jedną z 361 szkół w województwie pomorskim i jedną z 17. w powiecie tczewskim, w których jest przeprowadzana matura. Naszych 18. absolwentów to wspaniała grupa uczniów spośród 17 786, którzy przystępują do egzaminu w nowej formule w naszym województwie.

Przed maturzystami obowiązkowe egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki, języka nowożytnego i jeden przedmiot do wyboru zdawany na poziomie rozszerzonym oraz egzamin ustny z języka polskiego i nowożytnego - to minimum, które obowiązuje wszystkich.

Uczniowie Collegium spośród dodatkowych przedmiotów wybrali język polski, angielski, niemiecki, matematykę, biologię, chemię, geografię, wos, fizykę, historię, a nawet język kaszubski (tylko 23 uczniów w województwie pomorskim przystąpi do tego egzaminu). Zaprezentowany wybór przedmiotów pokazuje jak różnorodne są zainteresowania współczesnej młodzieży.

Sesja egzaminacyjna potrwa do 27 maja, zaś wyniki zostaną ogłoszone we wtorek 05 lipca.

W intencji maturzystów: Duchu Święty Boże...