Rozwiązania zadań:

- część testowa;

- część zadań otwartych.