W uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego, kiedy obchodzimy odpust tytularny naszej szkolnej kaplicy, miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016/2017 połączona z obchodami 180-lecia utworzenia Collegium Marianum.

O godz. 10.00 Jego Ekscelencja Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna odprawił Mszę świętą w Bazylice Katedralnej, gdzie zgromadziła się wspólnota szkoły, jej absolwenci, sympatycy oraz zaproszeni goście. W homilii Ks. Biskup zauważył między innymi, że krzyż na ścianie domu nie oznacza, iż mieszkają w nim ludzie wierzący, że krzyż wbity w ziemię kraju nie oznacza, że panuje w nim chrześcijaństwo. Krzyż jawi się jako znak prowadzący do Jezusa. Krzyż także jako symbol cierpienia stał się udziałem większości wykładowców naszej szkoły w 1939 r. W homilii została także przypomniana historia Collegium.

Dalsza część uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej, która przeszła w minionym roku szkolnym kapitalny remont dachu.

Na początku ks. dyrektor Arkadiusz Ćwikliński powitał zgromadzonych gości, wśród których byli: marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, wicestarosta powiatu tczewskiego Witold Sosnowski, burmistrz miasta i gminy Pelplin Patryk Demski, kurator oświaty w Gdańsku Monika Kończyk i wielu, wielu znamienitych gości.

Ks. Artur Pukownik przypomniał dzieje Collegium Marianum, sięgając do źródeł, przyczyn powstania szkoły. Nakreślił historię czasu zaborów, okresu międzywojennego, pelplińskiej jesieni ’39. Wspomniał losy powojenne szkoły koedukacyjnej, niższego seminarium duchownego, zamknięcie szkoły przez władze komunistyczne w 1961 i ponownej reaktywacji w roku 2000.

Sprawozdanie z działalności szkoły w roku szkolnym 2015/2016 opatrzone bogatym zbiorem fotografii ukazało trzy filary, na których wznosi się szkoła: uczniów, nauczycieli i pracowników. Został przedstawiony również wkład w formację naukową (lekcje, konkursy, wycieczki), religijną (życie duchowe) i charytatywną (akcje otwarte na dobro drugiego człowieka).

Podczas uroczystości ślubowanie złożyło 19 uczniów klasy pierwszej, zostały wręczone nagrody dyrektora szkoły oraz wygłoszone okolicznościowe przemówienia. Tego dnia miała miejsce prezentacja nowej książki o historii naszej szkoły oraz nowego numeru gazetki „Vita nostra”. 180-lecie szkoły uświetnił koncert zespołu „Na cały głos”.

Zachęcamy do posłuchania relacji na stronach radia GŁOS:

oraz obejrzenia fragmentu Panoramy w TVP 3 Gdańsk, która objęła patronat nad naszym wydarzeniem: