W czwartek, 02 marca 2017 r. grupa uczniów z Collegium zaznaczyła swą obecność w sali kominkowej przy kościele Bożego Ciała w Pelplinie na prelekcji dra Michała Kargula, przedstawiciela Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku, na temat organizacji drugiej konspiracji pod okupacją sowiecką.

Prezentacja obejmowała m.in. działalność takich organizacji jak „Nie”, Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji "Wolność I Niepodległość" – WiN, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, a także działalność konspiracyjną postaci, które wybrały postawę patriotyczną, nie godząc się na nowe powojenne rządy sowieckie, do końca będąc lojalnym wobec rządu londyńskiego jak Danuta Siedzikówna „Inka”, Józef Franczak „Lalka”, a także postaci, które, na dzisiaj jeszcze, wzbudzają kontrowersje: Józef Kuraś „Ogień”, czy Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”.
Żołnierzom Niezłomnym poświęcono program artystyczny w wykonaniu „Kuźni Brackiej” z udziałem młodzieży z Pelplina.