Tegoroczne rekolekcje (01-03 marca) w naszej szkole przeprowadził ks. Michał Glaza. Głównym tematem poruszonym podczas spotkań była wiara oraz nasze doświadczenia duchowe. Ks. Michał uświadamiał nas, że "wiara bez uczynków jest martwa", że "wiary nie powinno budować się na emocjach chwilowych", że "wiele zależy od nas".

W tej drodze bardzo ważna jest czystość naszej duszy, unikanie grzechów powszednich i tak jakby grupowych, to znaczy "nie mamy robić tego samego co inni robią, mamy używać naszego rozumu i sumienia", a także pilnować kontaktu z Panem Bogiem, m.in. poprzez sakrament pokuty i pojednania oraz Komunię Świętą. Rekolekcje uważamy za udane, mamy nadzieję, że przyniosą one wiele owoców w naszym życiu.

Paweł Wiecki