Czwartek, 6 kwietnia dla 4. uczniów: Szymona Ostrowskiego Pawła Wieckiego Roberta Pilarskiego i Krystiana Rinka upłynął pod hasłem  życia i twórczości naszego Papieża, bowiem wzięli oni udział w XII Konkursie Prozy i Poezji Jana Pawła Burs i Internatów Województwa Pomorskiego.
W ramach tegoż Konkursu odbył się test z biografii św. Jana Pawła II, w którym Szymon Ostrowski zdobył III miejsce.
Recytatorzy, jeszcze przed prezentacją swoich tekstów, uczestniczyli w warsztatach poetyckich. Już w bezpośrednich zmaganiach Krystian Rink zajął III miejsce.
Gratulujemy!
W  Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie spędziliśmy prawie cały dzień. Do szkoły wróciliśmy już po kolacji.
hs