"Prawdziwie niezwykła jest ta Noc, w którą jaśniejące Światło zmartywchwstałego Chrystusa zwycięża moc mroków zła i śmierci oraz rozpala na nowo w sercach ludzi nadzieję i radość." św. Jan Paweł II

Chrystus Pan zwycięsko przeszedł przez bramę śmierci i powrócił żywy, aby móc nas prowadzić do Ojca w niebie. Niech ta radość, która towarzyszyła apostołom, rozpala i nas, abyśmy dzielilii się nią z innymi. Ujrzawszy Pana w drugim człowieku, podarujmy mu cząstkę siebie.

W imieniu wspólnoty Liceum Collegium Marianum

ks. Arkadiusz Ćwikliński