"W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem" pisał św. Paweł do Tymoteusza.
Nadszedł dzień ukończenia szkoły przez uczniów klas trzecich. Wraz z rodzicami, rodzeństwem, bliskimi i przyjaciółmi w gronie uczniów i nauczycieli abiturienci zgromadzili się w kaplicy, by wspólnie z Ks. Biskupem Ryszardem Kasyną, który prowadzi Collegium Marianum, podziękować spędzone w murach uczelni lata.
W swojej homilii Ks. Biskup wskazywał aspekty bycia świadkiem, m.in. życia w prawdzie i poddaniu się Duchowi. Życzył naszym uczniom, by stali się prawdziwymi świadkami, również świadkami wiary.


Druga część uroczystości miała miejsce na sali gimnastycznej i rozpoczęła się spektaklem D. Diderota przygotowanym przez uczniów klasy drugiej. "Wszystko zapisane jest w górze" - powracało jak refren.
Po słowach Ks. Dyrektora, przewodniczącego samorządu uczniowskiego Pawła Wilczewskiego i reprezentanta uczniów klas trzecich Roberta Pilarskiego nadszedł moment wręczenia świadectw. Świadectwa z wyróżnieniem z rąk Ks. Biskupa odebrali: Błażej Ćwikliński, Patryk Klapczyński oraz Jerzy Dziemiński. Miłym akcentem było wręczenie nagród prze Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin p. Patryka Dębskiego oraz Starosty Tczewskiego, którego reprezentował p. Zbigniew Zgoda. Oprócz świadectw różnorakie nagrody z rąk wychowawców otrzymali także pozostali uczniowie, którzy przez trzy lata działali w samorządzie, brali udział w konkursach, służyli pomocą w kaplicy czy aktywnie uprawiali przeróżne dziedziny sportowe. Nagroda przypadła również p. Leszkowi, który po 10 latach pracy w naszej szkole przeszedł na emeryturę. Z tej okazji ułożył i odczytał wiersz pt. "Dwa pożegnania".
Na zakończenie, jak to przyjęło się w tradycji, drugoklasiści uhonorowali z uśmiechem każdego "smerfa": Lalusia, Osiłka, Ważniaka,.... a nawet Papę Smerfa :)
Kawa na pocysterskim refektarzu i wspólne zdjęcia dopełniły dzieła.