„Śladami legend Romualda Frydrychowicza” (nota bene absolwenta naszej szkoły), taki podtytuł noszą nasze warsztaty informatyczno-interdyscyplinarne, które odbywają się jeden raz w tygodniu w projekcie „Nowoczesna Szkoła” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Uczniowie odnajdują i prezentują legendy związane z okolicznymi pomnikami przyrody, bądź ciekawymi formami terenu. Dodatkowo uczestnicy warsztatów biorą udział w koncertach, słuchając m.in. średniowiecznego chorału gregoriańskiego. Uczestniczyliśmy także w wykładach na temat badań archeologicznych, które rozbudziły w nas ciekawość, chęć poszukiwań, odkrywania i badania okolicznych terenów.

Znaczą część zajęć poświęciliśmy zapoznaniu się z szeregiem map: GoogleEarth, geoportal2.pl., ich funkcjami, zawartością, zastosowaniem i ich wykorzystaniem. Zrzuty fragmentów map zamieściliśmy w prezentacji.  Poznaliśmy prezentację danych zasobów kartograficznych za pomocą cieniowania barwą szarą i za pomocą skali barw hipsometrycznych, które pokazują wybrane wysokości oraz plastycznie obrazują niziny, wyżyny i góry, dzięki którym łatwo rozpoznać można ukształtowanie małych terenów jak pagórki, wzgórza, ale także formy wklęsłe dolin i kotlin.

W Bibliotece Diecezjalnej mieliśmy niepowtarzalną okazją zobaczyć najstarszy druk na Pomorzu z 1493 roku „Żywot Doroty z Mątowów”. Wizyta w bibliotece była pokłosiem prezentacji na temat Kwidzyna.


W marcu odwiedziliśmy także Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gd., gdzie oprócz pamiątek kultury i tradycji naszej małej ojczyzny, zobaczyliśmy wystawę „Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia”, która pokazała nam kolejny, niezwykle ciekawy sposób łączenia sztuki z odkryciami naukowymi, humoru i przygody z powagą nauki. Spodobała nam się idea klasycznej doktryny dobrego komiksu, która ma bawiąc-uczyć. Taki też sens mają nasze spotkania warsztatowe.