Podstawą zakwalifikowania kandydata do nauki w Liceum Katolickim Collegium Marianum jest świadectwo ukończenia gimnazjum, wynik testów gimnazjalnych i rozmowy kwalifikacyjnej.

Terminy:
• do 22 czerwca 2017 - Składanie dokumentów.
• 24 czerwca 2017 - Rozmowa kwalifikacyjna; dostarczenie oryginałów lub potwierdzonych kopii świadectw ukończenia gimnazjum i potwierdzonych kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kopie muszą być potwierdzone przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat.
• 26 czerwca 2017, godz. 9.00 - Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły z zaznaczeniem punktacji oraz podanie progu punktowego.

Wymagane dokumenty:
• podanie o przyjęcie do Szkoły skierowane do dyrektora Collegium Marianum 
(druki można otrzymać w sekretariacie lub wydrukować ze strony internetowej szkoły - PODANIE)
• świadectwo ukończenia gimnazjum
• wynik testów gimnazjalnych
• karta zdrowia ucznia
• 3 fotografie (podpisane na odwrocie)
• opinia księdza proboszcza
• opinia katechety
• opinia wychowawcy klasy
• świadectwa aktywności szkolnej i pozaszkolnej
• zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o zameldowaniu na pobyt stały
• karta informacyjna (jeżeli gimnazjum taką wydało)

Zebrane dokumenty należy przesłać na adres Szkoły lub złożyć osobiście
w sekretariacie. Opłata miesięczna (szkoła + internat) wynosi 500 zł.

Collegium Marianum Liceum Katolickie
im. Jana Pawła II
Aleja Cystersów 2, 83-130 Pelplin
tel. 58/536-49-32      
fax 58/536-49-35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.collegiummarianum.pl

Istnieje możliwość telefonicznego zarezerwowania noclegu na Dzień Otwarty oraz w czerwcu na rozmowę.

Szczegóły zawiera Zarządzenie Dyrektora.

Pobierz: zasady rekrutacji