W piętek i sobotę (02 i 03 czerwca) odbywała się w naszym liceum XIII ogólnopolska konferencja naukowa "Język - szkoła - religia" pod hasłem Dialogując z Innym.

Wśród wielu interesujących referatów warto zauważyć przynajmniej niektóre.

Pani prof. dr hab. Izabela Kępka przedstawiła Tego, który łączył... - o Janie Pawle II w piosenkach religijnych. O języku i stylu homilii oraz kazań ks. K. Marcyńskiego mówiła Pani prof. dr hab. B. Matuszczyk w referacie Dialogując z innym - dorosłym, młodym, dzieckiem. Rola religii jako wsparcie w nawiązaniu dialogu z Bogiem była głównym motywem wystąpienia Pani dr A. Rayzacher-Majewskiej, które opatrzono ciekawym hasłem Rozmawiać z Niewidzialnym. Modlitwy poetyckie Juliasza Słowackiego jako dialog z Innym ukazała Pani dr Monika Kulesza. Krótką "rozprawę" o Marii Magdalenie między katolikiem, protestantem a prawosławnym zaprezentowała Pani mgr Małgorzata Chuk.

Bogactwo myśli, podjętych tematów z przeróżnych dziedzin nauki, które połączył DIALOG Z INNYM, stało się źródłem inspiracji, natchnień i motywów łączących język, szkołę i religię.