Ostatnie dni roku szkolnego zazwyczaj przybierają luźniejszą formę. Jest to czas rozmów, podsumowania, czas spotkań.

We wtorkowy wieczór w gronie uczniów Collegium odprawili Mszę św. tegoroczni neoprezbiterzy ks. Dawid Suchomski i ks. Dawid Tyborski, absolwenci naszego liceum.

 

Ks. Dawid Suchomski pochodzi z parafii pw. Św. Elżbiety w Pinczynie. Jako motto swojej kapłańskiej drogi wybrał słowa z Listu do Efezjan: Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż to, o co prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen.

Ks. Dawid Tyborski, którego rodzinną parafią jest parafia pw. Św. Jakuba Ap. w Lubiechowie, na obrazku prymicyjnym umieścił słowa z Psalmu 67: Niech Bóg zmiłuje się nad nami, niech nam błogosławi; niech zajaśnieje dla nas Jego Oblicze! Podczas wygłoszonego kazania wspominał lata pobytu w murach Collegium. Nocne rozmowy, dylematy, poszukiwania były kanwą koleżeńskich spotkań. Do pokonywania trudności, niepoddawania się, systematyczności kształtowali go ówcześni nauczyciele. Dzisiaj, po latach, docenia wiedzę i wychowanie, które otrzymał w naszym liceum.