Ukazał się kolejny numer szkolnej gazetki "Vita nostra".

Odnaleźć w nim można słowa refleksji nt. musicalu "Notre Dame de Paris" spisane ręką Mikołaja Jędrzejczyka oraz Pawła Laskowskiego. Wspomnienia z wycieczek szkolnych przekazują Miachł Kawczyński i Julian Gołębiewski. Uczniowie piszą o podróżach, przygodach i nowoodkrytych miejscach w Karpaczu oraz Rzymie. O tegorocznych absolwentach wypowiada się Aron Kumor. Skądinąd zamieszczono również tablaux Absolwentów 2017 w samym środku periodyka. Błażej Mosińki, który rok szkony spędził na wymianie w USA dzięki programowi FLEX, dzieli się spostrzeżeniami z życia młodych ludzi zza oceanu.

Swoje pasje opisali nasi uczniowie: Michał Osowski Lotnictwo wymaga pokory, Szymon Kruzel Deskorolka oraz Mój Poe (rzecz o ptasznikach), a także Mateusz Ostrowski Przygotowanie do sezonu... motorowego. O kobietach na froncie pisze pasjonat wojskowości Michał Sławski.

"Vita nostra" jawi się więc jako idealna lektura do czytania w cieniu wakacyjnej lipy :)