Piątek, 30 czerwca 2017 to dla wielu szczególny dzień. Ogłoszono wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. O godz. 9.00 ukazały się opracowania wyników maturalnych dla całego kraju oraz poszczególnych województw.

Nasza szkoła, która gromadzi uczniów zdolnych i prawie zdolnych, cieszy się, że wszyscy mają otwarty start na uczelnie wyższe i policealne. Wszyscy tegoroczni maturzyści w liczbie 21 zdali egzamin dojrzałości.

 

Biorąc pod uwagę pracowitość naszych uczniów, ich zaangażowanie, chęci i przykładanie się do nauki, każdy uzyskał wynik na miarę swych możliwości i predyspozycji.

Jeśli porównamy średnie arytmetyczne z przedmiotów podstawowych, to okazuje się, ża na tle wszystkich maturzystów wyglądamy następująco:

język polski

 • Collegium: 57
 • woj. pomorskie: 57
 • kraj: 57

matematyka

 • Collegium: 73
 • woj. pomorskie: 54
 • kraj: 54

język angielski

 • Collegium: 75
 • woj. pomorskie: 73
 • kraj: 71

język niemiecki

 • Collegium: 64
 • woj. pomorskie: 63
 • kraj: 65

Trudno porównuje się przedmioty rozszerzone, gdy w naszym liceum zdawały je dwie, trzy, cztery lub pięć osób. Jedynie do języka angielskiego przystąpiło 9 maturzystów osiągając średni wynik 59 % (w kraju i naszym województwie 60 %), a do matematyki 7 ze średnim wynikiem 50 % (w woj. pomorskim 38, kraju 37).

GRATULUJEMY!