W piątek, 08 września 2017 r. wręczono stypendia im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów. W XII edycji wzięli udział uczniowie naszej szkoły, którzy przedłożyli swoje prace na temat „Pamiętając, że budowle i miejsca mają swoją historię i znaczenie w życiu lokalnych społeczności, zaprezentuj swoją opowieść o takiej budowli lub o takim miejscu w najbliższej okolicy”.
Stypendia przyznano:
- Dominikowi Milczewskiemu (uczęszczał do klasy pierwszej CM w minionym roku szkolnym);
- Krzysztofowi Posorskiemu (uczęszczał do klasy drugiej CM);
- Błażejowi Ćwiklińskiemu (uczęszczał do klasy trzeciej CM).

Wszystkim gratulujemy!