Nie daj się zaskoczyć!
„PODSTĘPNE WZW” oraz „ZNAMIĘ! ZNAM JE?”
Collegium przystępuje do realizacji kolejnej edycji programu edukacyjnego


W poniedziałek, 20 listopada 2017 r., w Gdańsku odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu „Podstępne WZW" oraz „Znamię! Znam je?"
W bieżącym roku szkolnym program realizowany jest przez Fundację „Gwiazda Nadziei” wspólnie z Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.
Program jest odpowiedzią na pojawiające się wciąż nowe przypadki zakażeń HBV i HCV. Jednym ze sposobów przeciwdziałania tej sytuacji jest podnoszenie poziomu wiedzy, pozwalającej na rozpoznawanie i unikanie sytuacji narażenia na zakażenia, podejmowanie działań profilaktycznych, a także umożliwiającej rozpoznanie zakażenia i przez to zapobieganie jego dalszemu rozprzestrzenianiu się.


Statystycznie wirusem HBV bądź HCV zakażony jest, co dwunasty człowiek na świecie. Zakażenia te nie dają charakterystycznych objawów lub są całkowicie bezobjawowe, co powoduje, że większość osób nie wie, że została zakażona. Brak świadomości istniejącego ryzyka i niepodejmowanie leczenia może powodować w przypadku obu zakażeń nieodwracalne konsekwencje zdrowotne a nawet śmierć.
Celem programu jest:
•    upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C oraz zagrożenia zachorowaniem na czerniaka skóry;
•    przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażenia HBV i HCV i zachorowania na czerniaka skóry;
•    uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie;
•    pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych zachowań zdrowotnych;
•    kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób zakażonych.
Strona programu: http://www.gwiazdanadziei.pl/fundacja/index.php/podstepne-wzw
Uczestnicy: uczniowie klas I i II.
Koordynator programu na terenie szkoły: Helena Serocka.
Nasze działania: program jest realizowany w ramach lekcji przedmiotowych biologii i wychowania fizycznego.