Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani,
Że za tobą idą, że za tobą idą
Chłopcy malowani?

Tak brzmią pierwsze strofy jednej z piosenek wojskowych okresu I wojny światowej. Niektórzy z naszych uczniów starają się przywrócić wiedzę o historii tamtych czasów aktywnie włączając się w działania władz Pelplina dotyczące tworzenia grupy rekonstrukcyjnej w ramach projektu Błękitna Armia - edukacja historyczna mieszkańców gminy Pelplin. Opiekunem grupy jest p. Jacek Hinz, a działania te wspiera p. Jan Wiśniewski z Collegium Marianum.