W minionym tygodniu odbyło się trzydniowe FSK połączone z konferencją dyrektorów szkół katolickich.
Konferencja dla dyrektorów, z udziałem naszego Księdza Dyrektora - Arkadiusza Ćwiklińskiego, rozpoczęła się 16 listopada o godz. 13: 00 w Auli O. A. Kordeckiego. Dzień zakończył się (po wcześniejszym wysłuchaniu szeregu wykładów) Mszą św. i Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00.
Drugi dzień spotkania już dla nauczycieli (Collegium reprezentowała pani Helena Serocka) rozpoczęła Msza św. w Kaplicy Matki Bożej o godz. 9.30 pod przewodnictwem ks. abp. Grzegorza Rysia, Metropolity Łódzkiego, Słowo Boże wygłosił ks. bp Andrzej Czaja, Biskup Opolski: „Nabierzcie Ducha i podnieście głowy" – to główne przesłaniem homilii.
Po Eucharystii, także w Auli O. A.  Kordeckiego nastąpiło oficjalne otwarcie 28. Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich przez przewodniczącego RSK ks. Zenona Latawca. W tym dniu zebrani (ok. 1000 osób) mogli wysłuchać wykładów:
•    Idźcie i głoście (ks. bp Andrzeja Czaja),
•    Maryja – uczennica Pana (ks. abp Grzegorz Ryś).
Popołudniowa sesja rozpoczęła się wspólną modlitwą Koronką do Miłosierdzia Bożego i wystąpieniami kolejnych prelegentów:
•    ks. dr Tomasz Jaklewicz - Czego możemy się uczyć od Benedykta XVI, jako nauczyciele szkoły katolickiej – odpowiedzią stały się m.in. słowa: „nie spekulować, ale ufać Bogu”;
•    ks. dr Wojciech Węgrzyniak - Genialność Maryi - w Biblii w Kościele i w historii Polski;
•    prof. UKSW Anna Fidelus - O czym powinniśmy pamiętać wdrażając reformę w szkole katolickiej - to przede wszystkim wychowanie do wartości i troska o własna hierarchię wartości.
Dzień kończył Apel Jasnogórski w Kaplicy Matki Bożej o godz. 21:00.
W sobotę uczestnicy Forum wzięli udział we Mszy św. pod przewodnictwem ks. abpa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego oraz dokonali Aktu Zawierzenia Szkolnictwa Katolickiego Matce Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski. Wysłuchali też konferencji:
•    prof. UJ Krzysztofa Ożoga pt.: Jak odczytywać działanie Boże w historii Polski – kto nie panuje nad przeszłością, nie panuje też nad przyszłością – niezwykle ciekawa panoramiczna synteza dziejów Polski i sylwetek osób, które wzięły na siebie odpowiedzialność za losy naszego narodu, chrześcijańskiego narodu od Mieszka I po Jana Pawła II.
•    ks. dra Marka Studenskiego - O co chodzi w nauce religii – katechizacji w szkole katolickiej – argumenty o dojrzałości uczniów, ich i naszych niedoskonałościach, pełnym współuczestnictwie nauczycieli w życiu każdego ucznia, to zadanie nie tylko dla katechetów, ale i dla nauczycieli, którzy są przekonani, że każdy ma prawo do tego, by zrobić w szkole i dla szkoły coś dobrego, chociaż trudności się piętrzą.
Jak można wywnioskować już z samych tytułów wykładów, spotkanie miało charakter zarówno formacyjny, a także obejmowało całe spektrum aktualnych zagadnień szkolnictwa z przykładami, wskazówkami sugestiami, doskonalącymi samych nauczycieli ich pracę z młodzieżą ich rodzinami i otoczeniem:
„Chodzi o to, aby nasze myślenie o Kościele,
ażeby nasze bycie w Kościele – istnienie w nim –
stało się głębsze, dojrzalsze,
autentycznie chrześcijańskie, ewangeliczne”

Te słowa, jakie  powiedział Karol Wojtyła w 1965 roku jako ojciec Synodu Watykańskiego II,  nie bez przyczyny stały się myślą przewodnią tegorocznego Forum na Jasnej Górze w Częstochowie.
hs