We wtorek 5 grudnia 201 7r. na zaproszenie organizatorów Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego uczestniczyliśmy w uroczystości podsumowującej 10 lat tego konkursu.

Ceremonia odbyła się w Tczewskim Centrum Kultury z udziałem władz miasta Tczewa i powiatu.

Podziękowanie za upowszechnianie wiedzy i kultury Regionu dla Collegium Marianum za udział w 7 edycjach Festiwalu odebrał ks. dyrektor Arkadiusz Ćwikliński, a biblioteka szkolna wzbogaciła się o 462 utwory Romana Landowskiego zebrane w tomie „Poezje”, z dedykacją dla uczniów od syna Autora.


W tym miejscu należy wspomnieć całe grono uczniów, (w porządku alfabetycznym), którzy reprezentowali szkołę, niejednokrotnie zdobywając nagrody i wyróżnienia:
- kategoria recytacje – Jakub Bąber, Jakub Bigus, Dominik Narraway, Robert Pilarski, Krystian Rink, Michał Szalewski, Miłosz Światczyński, Dominik Zakrzewski,
- kategoria juwenilia literackie – Krystian Szczęsny,
- kategoria prace plastyczne – Marcin Kleinszmidt, Rafał Malinowski, Grzegorz Pniewski,
- kategoria programy słowno-muzyczne:
1) „Pejzaż osobisty” – Robert Dorau, Sylwester Kutyła, Łukasz Kiełpiński, Konrad Mania,  Paweł Mosiński, Dawid Pryba, Mikołaj Światczyński, Bartosz Żygowski;                
2) „Sentymenty” – Jerzy Dziemiński, Łukasz Kiełpiński, Robert Pilarski, Krystian Rink, Paweł Wiecki, Dominik Zakrzewski, Bartosz Żygowski.
Nad całością, z przyjemnością, czuwała Helena Serocka.