W piątek, 09 marca, w II Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie odbył się finał powiatowego konkursu o Żołnierzach Wyklętych.

Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza składała się z sześciu pytań jednakowych dla każdej drużyny i miała formę odpowiedzi pisemnej. Druga część to dwie tury po trzy pytania dla każdej drużyny. Pytania w drugiej części były losowane z puli pytań i trzeba zauważyć, że były różnej trudności.

W tym roku konkurs dotyczył znajomości trzech postaci: gen. Augusta Emila Fieldorfa (ps. Nil), gen. Witolda Pileckiego, gen. Łukasza Konrada Cieplińskiego.

W konkursie wzięła udział drużyna Collegium w składzie: Maksymilian Laskowski, Jacek Makowski i Bartosz Załucki.