W ciągu ostatnich dwóch tygodni w Collegium Marianum prezentowana była wystawa poświęcona wielkim polskim naukowcom, którzy wnieśli bardzo duży wkład w rozwój ogólnoświatowej nauki i kultury. Trudno czasami jest znaleźć prezentowane osoby w słownikach, nie mówiąc o kartach podręczników szkolnych.

Wśród prezentowanych naukowców znalazł się choćby Jacek Karpiński, ps. Mały Jacek; polski inżynier elektronik i informatyk, żołnierz Szarych Szeregów w Batalionie Zośka, uczestnik powstania warszawskiego, trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Projektant minikomputera K-202. Pracował on z szybkością miliona operacji na sekundę (szybciej niż komputery osobiste 10 lat później). Z powodu szykan władz komunistycznych, Karpiński został odsunięty od kierowania Zakładem Mikrokomputerów przy przedsiębiorstwie MERA, gdzie powstawały K-202. Produkcję samego mikrokomputera zarzucono, mimo że na taśmach czekało 200 niedokończonych egzemplarzy.