Trzy lata wytężonej nauki, rozrywkowych spotkań i ćwiczenia siebie oraz innych dobiegły końca. Kolejny zastęp naszych uczniów ukończył naukę w Collegium Marianum.

Uroczystość zakończenia nauki rozpoczęła się Mszą świętą pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Ryszarda Kasyny. W swojej homilii Ks. Bp nawiązał do obrazu sługi, zawartego we fragmencie Ewangelii.

Kolejna odsłona miała miejsce na sali gimnastycznej, gdzie uczniowie klasy drugiej przedstawili "Karierę Nikodema Dyzmy". Był czas przemów, podziękowań, gratulacji i wspólnego zdjęcia.

Symboliczna kawa stała się okazją do dialogu z rodzicami i przyjaciółmi naszych absolwentów.