Pani W. Karczewska pracowała w Collegium Marianum od 01 września 2010 r. do 31 sierpnia 2012 r.

Wspaniale wkomponowała się w naszą wspólnotę szkolną zjednując sobie nauczycieli i uczniów. Zawsze pogona, życzliwa, chętna do pomocy. Miała świetne poczucie humoru.

Jesteśmy Panu Bogu wdzięczni za dar jej osoby w tych kilku latach współpracy. Otaczamy Ją swoją modlitwą.