W dniach 21-25 maja pięciu uczniów z klasy 1. uczestniczyło w zajęciach laboratoryjnych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku niedaleko Warszawy.

Chłopcy badali właściwości promieniowania alfa, beta, gamma i ich oddziaływanie. Za pomocą detektorów mierzyli jego ilość i zasięg. Dzięki wykładom poznali zasadę działania elektrowni atomowych. W ostatnim dniu zwiedzali różne miejsca w naukowym miasteczku. Było to żywe spotkanie z fizyką.

Tydzień spędzony na Mazowszu umiliły popołudniowe wizyty w stolicy, jej zwiedzanie i wieczorne zabawy w hotelu.