Ostatnie dni zajęć lekcyjnych w roku szkolnym charakteryzują się innym niż zwykle klimatem.

W naszej szkole w środę w porze przedpołudniowej odbyła się gra językowa. Pięć drużyn mierzyło swoje siły z zadaniami wyrażonymi słowy polskimi, angielskimi i niemieckimi. Radosna twórczość niejednemu poprawiła humory. Samą grę we współpracy z nauczycielami przygotowała i poprowadziła prof. Barbara Grabalska.

W ramach projektu „Nowoczesna Szkoła” mieliśmy ponadto okazję wysłuchać wykładu dr Anny Niewulis z Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej pt. „Tajemnice trójkąta Pascala”.


W czasie wykładu można było poznać sylwetki takich matematyków jak Omaj Chajjam, Blaise Pascal, Isaac Newton, Leonardo Fibonacci, Wacław Sierpiński. Na podstawie trójkąta Pascala zostały zaprezentowane wzory skróconego mnożenia, dwumian Newtona, ciągi i potęgi, a także fraktale. Urozmaiceniem podejmowanych zagadnień były odniesienia do świata natury, sztuki i muzyki, gdzie „ukrył się” ciąg Fibonacciego, fraktale czy złoty podział odcinka.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jk%C4%85t_Pascala