Dziękuje!
Wracając raz jeszcze do uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego, pragnę z całego serca podziękować Wam, całej wspólnocie: ks Dyrektorowi, Nauczycielom, Uczniom i Pracownikom za wiele serdecznych słów, jakie skierowaliście do mnie orzy okazji podsumowania mojej 18-letniej pracy w Collegium Marianum.

Księdzu Biskupowi dziękuję za słowa i gesty uznania.

Ja również życzę Wam nieustannego entuzjazmu w pracy i poza nią, abyście nie poddawali się miernocie, jak powtórzył ks. Dyrektor za Janem Pawłem II, patronem szkoły, ale odważnie i z Bożą nadzieją patrzyli przez krzyż wysoko,  głęboko i daleko w przyszłość, o czym m. in. mówił Ksiądz Biskup, pokonując wszelkie przeszkody, jakie niesie ze sobą coraz bardziej zlaicyzowany świat.

Helena Serocka