W czwartkowy wieczór, 04 października spotkali się wszyscy uczniowie, aby wysłuchać programów wyborczych kandydatów na przewodniczącego samorządu uczniowskiego.

Zaprezentowane propozycje wzbudziły żywe zainteresowanie publiki.

Piotr opowiedział się m.in. za wydłużeniem czasu śniadaniowego, dniami tematycznymi (np. dzień pod krawatem), większą liczbą zawodów sportowych.

Maksymilian podjął zagadnienie organizowania zapisów na mecze, osobnej sali do ćwiczeń dla szkolnych muzyków, referendum jako wyrażenia opinii przez spłeczność uczniowską.

Niepowetowaną stratą okazała się rezygnacja Jana.

A już w poniedziałek - wybory.