Po burzliwej kampanii wyborczej nadszedł wieczór głosowania.

Wszyscy obecni uczniowie zgromadzili się w sali 202 w godzinach wieczornych.Po podsumowaniu pracy samorządu uczniowskiego przez ustępującego przewodniczącego Jana Koziolka została zawiązana komisja skrutacyjna, w której skład weszli przewodniczącu su, jego zastępca oraz przewodniczący poszczególnych klas. Po przeliczeniu kart do głosowania, uczestnikom wyborów rozdano formularze. Zebrane głosy zostały skwapliwie przeliczone. Większością głosów został wybrany Piotr Pruszyński, który do końca tygodnia przedstawi skład samorządu uczniowskiego.

 

głosowanie

nowy przewodniczący su Piotr Pruszyński