Obchody Dnia Edukacji Narodowej w tym roku rozłożyły się na kilka wydarzeń.

W piątek, 12 października w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańku Medalami Komisji Edukacji Narodowej zostali odznaczeni nauczyciele naszej szkoły: Barbara Grabalska, Jolanta Łobocka, ks. Artur Pukownik i ks. Piotr Stoltmann. W imieniu ministra odznaczenia za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania wręczała Pomorski Kurator Oświaty Monika Kończyk.

W poniedziałek, 15 października samorzad uczniowski Collegium zorganizował dla nauczycieli grę "Jeden z dziesięciu". Pytania z różnich dziedzin wiedzy okazały się zaskakujące, a niekiedy podchwytliwe.