Próbna matura z Operonem odbyła się w naszej szkole w dniach 20-23 listopada 2018 r.

We wtorek uczniowie klasy trzeciej przystąpili do egzaminu z języka polskiego, w którym wypracowanie pisali na temat buntu, odwołując się do fragmentu Antygony Sofoklesa. W środę rozwiązywali zadania z matematyki, a w czwartek z języka angielskiego. W piątek każdy z uczniów przystąpił do jednego próbnego egzaminu na poziomie rozszerzonym z wybranego przez siebie przedmiotu. Wyniki próbnej matury z przedmiotów na poziomie podstawowym otrzymali uczniowie i rodzice, którzy wzięli udział w piątkowej wywiadówce.