Profesor dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska (21 maja 1962 – 27 stycznia 2019) wszechstronna językoznawczyni, autorka wielu wybitnych prac naukowych, wspaniała Nauczycielka i Koleżanka.

Była powszechnie cenioną językoznawczynią, wieloletnią kierowniczką Katedry Języka Polskiego, przez wiele lat bardzo aktywnie pełniła funkcję Przewodniczącej Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. W czerwcu 2014 roku otrzymała tytuł profesora zwyczajnego. Była autorką i współautorką kilkunastu wybitnych książek i setek artykułów naukowych, a także współautorką serii podręczników do języka polskiego. W obrębie jej zainteresowań naukowych mieściła się przede wszystkim różnorodna problematyka związana z nazwami roślin, słowotwórstwem, onomastyką i dialektologią. Wiele Jej prac było poświęconych kształtowaniu się kaszubskiego języka literackiego, gwarze łomżyńskiej, zmianom zachodzącym we współczesnej polszczyźnie. Ostatnie Jej publikacje dotyczyły etymologii ludowych polskich toponimów.

Profesor Ewa Rogowska-Cybulska była niezwykle cenionym nauczycielem akademickim. Wypromowała wielu doktorów, magistrów i licencjatów. Była Mistrzynią nie tylko dla studentów, ale również dla koleżanek i kolegów z Instytutu Filologii Polskiej. Życzliwa i otwarta, zawsze służyła mądrą radą.

Za swoje osiągnięcia została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2002) i Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę (2008).

Pani Profesor Ewa Rogowska-Cybulska od kilkunastu lat była związana z Collegium Marianum. Autorka wielu dyktand i ich komentarzy w ramach Powiatowego Konkursu Ortograficznego organizowanego wspólnie z Towarzystwem Miłośników Języka Polskiego w Gdańsku. Redaktor książki popularno-naukowej: „Umiej obiecadło swoje... Pelplińskie konkursy ortograficzne (2004-2008)”, Pelplin 2009.