W czas wielkiego postu wprowadziły nas rekolekcje, które poprowadził ks. Piotr Lipkowski. Spotkania odbywały się w dniach 4-6 marca.

Nauki bazowały na przypowieści zawartej w Ewangelii św. Łukasza - o synu marnotrawnym. Po przeanalizowaniu tekstu w grupach uczniowie mieli odegrać pantomimą powrót marnotrawnego syna do domu ojca. Innym razem zadanie polegało na tym, byśmy napisali tę przypowieść w czasie teraźniejszym tak, jaby ją opowiadał starszy brat, ojciec lub sam marnotrawny syn. Wszystkie konferencje były urozmaicone poruszającymi przykładami oraz różnymi filmikami. Mocno zapadła w pamięci dłuższa chwila adroacji Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi świętej i rozmowy duchowej.