We wtorek, 19 marca uczniowie klasy trzeciej jak jeden mąż udali się na Uniwersytet Gdański. Targi Akademia i dni otwarte uniwersytetu pozwoliły tegorocznym maturzystom poznać ofertę studiów wyższych różnych polskich uczelni. Prezentowały się politechniki, uniwersytety, wyższe szkoły, uczelnie wojskowe... Cenne były spotkania z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Dotyczyły one egzaminu maturalnego z jęzka polskiego, języka angielskiego, matematyki, chemii i biologii.

Kolejnym punktem pobytu w Gdańsku było zwiedzanie Muzem II Wojny Światowej. Odkrywaliśmy na nowo bolesną historię świata uwikłanego w największy i zapewne najokrutniejszy konflikt militarny.