13 września uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/20. Data nie jest przypadkowa, bowiem inauguracja jest połączona z przeżywaniem odpustu szkolnej kaplicy Podwyższenia Krzyża Świętego.

Sumę odpustową celebrował w inencji wspólnoty Collegium Marianum J.E. Ks. Bp Diec. Ryszard Kasyna. W homilii ukazał miłość Boga płynącą z krzyża w zestawieniu z miłością ludzką, która we współczesnych czasach zaczyna być inaczej rozumiana i przeżywana. Poruszające porównania dotknęły niejednego z nas.

Na dalszą część spotkania udaliśmy się w gościnne progi Biblioteki Diecezjalnej. Tam zebranych gości powitał ks. dyr. W. Szuca. Sprawozdanie za miniony rok szkolny przedstawił ks. P. Stoltmann. Doniosłą chwilą było ślubowanie złożone przez uczniów klas pierwszych. Z rąk Ks. Bpa otrzymali oni szkolne legitymacje. Swoje słowo do wspólnoty szkoły skierowali starosta tczewski M. Augustyn, burmistrz miasta i gminy Pelplin M. Chyła. Modlitwa Anioł Pański i błogosławieństwo zakończyły oficjalną część uroczystości.

Spotkanie przy wspólnym stole stało się nadto okazją do dalszego poznania i wymiany myśli.