10 października 2019 r. wszyscy uczniowie Collegium Marianum wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez pana dra Łukasza Kędziorę ,,Sztuka patrzenia, czyli o oczach i emocjach artysty".

Uczestnicy zajęć dowiedzieli się na czym polegają iluzje wizualne, biofeedback oraz diagnozowanie płótna. Nauczyli się używać okulografu i wybranych aplikacji na telefon do badania wzroku, a także emocji ludzi obcujących z dziełem sztuki.