Wychowanie patriotyczne, rozumiane jako budowanie więzi z Ojczyzną, kształtowanie postaw obywatelskich, przygotowanie do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych oraz troska o pamięć narodową, stanowi bardzo istotny element kształcenia młodzieży.

Obowiązek przekazywania tego rodzaju wiedzy i wartości, wynika przede wszystkim z oczywistej potrzeby i świadomości istoty nauczania, ale jest to także zadanie wyznaczone przez Kuratorium Oświaty. Chcąc jak najlepiej je zrealizować, zaprosiliśmy do naszej szkoły przedstawicieli Fundacji Skrzydła z Edukacyjnym Projektem Historyczno – Patriotycznym pod nazwą „Patriotyzm – Historia i Przyszłość”.

W programie, który został nam zaprezentowany 17 października, znalazły się m.in. prezentacje multimedialne będące zapisem wywiadów z kombatantami II Wojny Światowej, spotkanie z żołnierzami z VII Brygady Obrony Terytorialnej, a także koncert rapera, Tadeusza Polkowskiego, podczas którego usłyszeliśmy teksty o tematyce odpowiadającej celom projektu. Wszystko to miało pobudzić do refleksji nad tym, czym jest współcześnie patriotyzm, jak go rozumieć i jak wyrażać szacunek do Ojczyzny. Ponadto zachęcano uczniów do podejmowania różnego rodzaju aktywności społecznych. Mamy nadzieję, że zasiane ziarno przyniesie oczekiwane plony.