Poniedziałkowy wieczór 4 listopada minął w iście gorącej atmosferze wyborczej. Kandydaci na przewodniczącego samorządu uczniowskiego przedstawili swoje programy wyborcze.

 

Wiktor proponował, by stołówka serwowała śniadania do godz. 8.20; głos społeczności szkolnej mógłby być zaprezentowany w referendum; w Collegium miałoby powstać koło szachowe i muzyczne. Powrócił pomysł wymiany uczniowskiej w ramach Erasmusa. Nowością, szczególnie dla zainteresowanych życiem publicznym, byłoby wspólne oglądanie wiadmości telewizyjnych.

Stefan proponował powołanie rzecznika, który pertraktowałby między uczniami a nauczycielami w różnych kwestiach. Padła propozycja zawodów mikołajkowych, spotkań z absolwentami CM, a nawet możliwości gry w hokeja. Wiele dyskusji wzbudziła chęć reformy żywieniowej.

Kolejnego dnia odbyło się głosowanie. Została powołana komisja wyborcza, która w miarę sprawnie przeprowadziła głosowanie zgodnie z wyznaczoną procedurą.

Po przeliczeniu głosów okazało się, że nowym przewodniczącym samorzędu został Stefan Ćwikliński. Gratulujemy.