Uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2022/23. Dzień inauguracji jest tradycyjnie związny ze świętem patronalnym naszej kaplicy Podwyższenia Krzyża Świętego.

Mszy św. przewodniczył J.E. Ks. Bp Diecezjalny Ryszard Kasyna, podkreślając w homilii, że miłość wyraża się poprzez widzialne znaki, a w przypadku miłości Pana Boga przez trudny niekiedy do zrozumienia i odczytania znak krzyża.

W kolenej części spotkania, która odbyła się na sali gimnastycznej, zgromadzonych gości powitał ks. dyrektor Wiesław Szuca. Następnie wysłuchaliśmy sprawozdania z działalności szkoły za rok 2021/22 ukraszonej prezentacją multimedialną. Słowa przemówienia skierował przewodniczący Samorządu Uczniowskiego koncentrując się na motywie powrotu, także w nawiązaniu do Odyseusza i Itaki. Wreszcie miało miejsce ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Uczniowie na znak włączenia do wspólnoty Collegium otrzymali legitymacje szkolne.

Uroczystość zakończyła się wspólną modlitwą Anioł Pański i poczęstunkiem.