W poniedziałek nasi uczniowie wzięli udział w Dniu Sportu, zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski z okazji Dnia Dziecka.
Rywalizacja odbywała się w 5 dyscyplinach: piłka nożna, koszykówka, dwa ognie, przeciągnie liny, biegi sztafetowe.
Gratulacje należą się wszystkim biorącym aktywny udział zawodach. Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:
🥇miejsce: klasa IIp
🥈miejsce: klasa I
🥉miejsce: klasa IIg
Dzień uważamy za udany, co chyba najbardziej potwierdzają humory uczniów.

Egzamin maturalny, egzamin dojrzałości - pierwsze tak poważne egzaminy w życiu młodego człowieka. Z nimi związane nadzieje, marzenia i konkretne cele.

Gorący czas matur rozpoczęty.

W tym roku, aby otrzymać świadectwo dojrzałości, wystarczy przekroczyć próg 30% z egzaminów pisamnych na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka nowożytnego.

Perspektywa studiów wiąże się z przedmiotami zdawanymi na poziomie rozszerzonym. Nasi absolwenci zamierzają się w tym względzie sprawdzić z j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, biologii, geografii, fizyki, wiedzy o społeczeństwie, historii, j. łacińskiego i kultury antycznej, historii sztuki, filozofii.

Życzymy satysfakcjonujących wyników!

W piątek, 30 kwietnia odbył się ustny etap finału Konkursu Biblijnego. Po zliczeniu punktów z etapów pisemnego i ustnego wyniki są następujące:

Kat. 4-6:

1. Alicja Puchała – SP Zagórzyca
2. Zuzanna Lorek – SP Karsin
3. Zofia Brzeska – SP Miechucino
4. Jagoda Glazik – SP Buszkowo
5. Zofia Walkusz – SP2 Sierakowice

Kat. 7-8:

1. Pola Różycka – SP Serock
2. Mikołaj Wierzbicki – SP1 Koronowo
3. Katarzyna Pawłowska – SP Zagórzyca
4. Nikodem Siuda – SP Przysiersk
5. Alicja Siuda – SP Przysiersk


Laureatom pierwszych pięciu miejsc gratulujemy. Otrzymali oni m.in. nagrody książkowe. Laureaci trzech pierwszych miejsc zostali ponadto nagrodzeni power bankami.

Z tej racji, że konkurs znajduje się w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, uczniowie Ci otrzymali również punkty doliczane w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Dziękujemy również katechetom za przygotowanie uczniów i przeprowadzanie etapów pisemnych konkursu.

Ostatnia prosta i meta! Uczniowie klasy trzeciej w kameralnym gronie najbliższych przeżywali uroczystość zakończenia nauki w Collegium Marianum.

Msza św. zgromadziła wszystkich w murach szkolnej kaplicy, gdzie ks. bp Ryszard Kasyna w kazaniu zwrócił uwagę na naukę wiary, prosząc jednocześnie, by młodzi ludzie ją zachowali.

W reprezentacyjnej sali 202 abiturienci otrzymali świadectwa oraz stosowne nagrody ufundowane przez Starostę Tczewskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin.

Spotkanie urozmaiciły okazjonalne filmy przygotowane przez uczniów klasy IIg oraz III.

Życzymy naszym absolwentom, by przez życie kroczyli Bożymi drogami!

Zapraszamy na zwiedzanie szkoły!

Collegium Marianum to katolickie liceum ogólnokształcące. W nim poszukujemy dróg jak najlepszej i efektywnej edukacji, korzystając z doświadczenia dydaktyków oraz bogatego wyposażenia gabinetów szkolnych.

Niezapomniane chwile życia, wspólnych rozmów, niecodziennych internatowych pomysłów - dziś za tym tęsknimy, ale dajemy Wam okazję, by poznać naszą nienormalnie normalną szkołę.

Zaś o szczegółach organizacji nauki, wychowania i rozwoju duchowego warto usłyszeć osobiście. Na indywidualne spotkania (cóż, reżim sanitarny) zachęcamy, by umawiać się telefonicznie w godzinach 7.00 - 15.00 pod numerem 692 003 903.

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni wewnętrznym pokojem,
niech daje siłę do pokonywania codziennych trudności,
obdarzając wszelkimi potrzebnymi łaskami.

Niech spotkanie z Nim w wielkanocny poranek
umacnia wiarę w Jego żywą obecność w naszym życiu,
w Jego słowie, sakramentach świętych
i zawsze nas prowadzi do spotkania z Nim
w Eucharystii i drugim człowieku.

 

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
najlepsze życzenia
w imieniu wspólnoty Collegium Marianum

składa ks. dyrektor Wiesław Szuca