W piątek o godz. 10.00 rozpoczęliśmy uroczyście nowy rok szkolny. Obchód związany jest tradycyjnie z odpustem Podwyższenia Krzyża Świętego, bowiem pod takim wezwaniem jest nasza szkolna kaplica. Mszy świętej przewodniczył J.E. Ks. Bp Diecezjalny Ryszard Kasyna. Na wspólnej modlitwie zgromadzili się zaproszeni goście: księża, siostry zakonne, rodzice naszych uczniów, absolwenci, grono pedagogiczne, uczniowie. Głównym motywem homilii Ks. Biskupa był motyw spotkania. Homileta wyjaśniał, że spotkanie z krzyżem, to spotkanie z Jezusem, zaś odrzucenie krzyża to odrzucenie Jezusa. Z krzyżem spotkał się Szymon z Cyreny, Maria Magdalena. To spotkanie wywarło wpływ na dalsze ich życie, a także na życie ich bliskich. Spotkanie z krzyżem to również spotkanie z cierpieniem, śmiercią. Ks. Biskup wspomniał śmierć naszego kolegi Marco i cierpienie jego rodziców.

Po części liturgicznej nastąpiła druga odsłona uroczystości. Wszyscy zgromadzili się w sali sportowej. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego przy akompaniamencie Błażeja Netkowskiego, ks. dyrektor Arkadiusz Ćwikliński powitał wszystkich gości. Naszą szkołę prowadzi Ks. Biskup Diecezjalny (organ prowadzący), dlatego Ks. Biskup wręczył akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego Panu Prof. Janowi Wiśniewskiemu (nauczycielowi historii i wykładowcy na uczelniach wyższych Torunia). W dalszej części ks. Piotr przedstawił sprawozdanie z działalności szkoły w roku szkolnym 2014/2015. Była mowa o absolwentach, zdanej przez nich w 100% maturze i o ich dalszych losach. Wspomniano wszystkich, którzy osiągnęli wyjątkowe wyniki w nauce, otrzymali stypendia, wygrali konkursy. Ukazano aspekt wychowawczy, kulturalny i duchowy życia szkoły. sprawozdanie zostało ubogacone prezentacją multimedialną.

Przewodniczący Samorządu Wiktor Studziński pozdrowił zgromadzonych i uczniów, szczególnie klasy pierwszej. Następnie ks. Artur Pukownik przedstawił "pierwszaków", a ci złożyli ślubowanie i otrzymali z rąk Ks. Biskupa tarcze Collegium. Ks. Biskup Ryszard Kasyna podsumowując spotkanie podkreślił wyjątkowość szkoły katolickiej, która polega na tym, że poznawanie świata, życia i człowieka jest połączone z wiarą.

Niech zatem nowy rok szkolny będzie okazją do rozwoju intelektualnego i duchowego!

xps

Relacji można posłuchać w Radio Głos:

Kilka zdjęć w galerii.

W gorącej atmosferze, mimo niesprzyjającej aury, odbył się kolejny piknik rodziny Collegium. Ze wszech stron zjechali zaproszeni goście, czyli uczniowie ze swoimi rodzinami, pedagodzy, wychowawcy, pracownicy - wszyscy, którzy są w jakikolwiek sposób związani z naszą szkołą. Niedzielne spotkanie rozpoczęło się Mszą św. sprawowaną w kaplicy Podwyższenia Krzyża Świętego przez ks. dyr. Arkadiusza Ćwiklińskiego. Wyjątkowe przesłanie Ewangelii "Otwórz się!" zostało przez nas odebrane jako zachęta do otwarcia się na doświadczenie Boga jak i na drugiego człowieka. Stąd idea pikniku była nastawiona na wzajemne spotkanie, rozmowy, poznanie się i zabawy.

Piknikowe konkurencje rozpoczął mecz piłki siatkowej. Rywalizowały dwie drużyny: uczniów oraz ks. Piotra, który po latach postanowił wejść na boisko. Po zaciętej walce, dzięki wsparciu z wysoka zwyciężała drużyna księdza. W międzyczasie najmłodsi uczestnicy spotkania udali się na poszukiwanie ukrytych skarbów i słodkości w ogrodach seminaryjnych.

Wśród atrakcji nie zabrakło swoistego pokazu samoobrony w wykonaniu mistrza świata w Combat Kalaki, naszego absolwenta Szymona Nowakowskiego, któremu towarzyszył Błażej Ćwikliński z klasy II. Zademonstrowali walkę na noże, pałki, walkę wręcz oraz w zbrojach. Takim wojownikom nikt nie podskoczy, a nawet gdyby spróbował, to gorzko pożałuje.

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa prof. Kazimierz Ickiewicz przygotował stanowiska strzelnicze. Strzelanie do celu cieszyło się niesamowitym powodzeniem. Chcieli spróbować wszyscy: najmłodsi i najstarsi, panie i panowie. Zadanie nie było łatwe; tarcza taka mała, a muszka pistoletu taka duża.

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszyło się hula-hop. Zeszłoroczna mistrzyni w kręceniu plastikowym kołem utrzymała swój tytuł również tego roku.

Na pokrzepienie sił udaliśmy się do szkolnego refektarza. Mmmm.... ten bigos i kiełbaska. Na samą myśl nadal cieknie ślinka.

Chętni rozegrali jeszcze partyjkę szachów lub zagrali w warcaby.

W obecnym roku szkolnym uczniowie klas III, którzy realizowali matematykę na poziomie rozszerzonym wzięli udział w 'Biegu po Indeks'. Konkurs po raz XIX zorganizowała Politechnika Koszalińska.

W finale konkursu udział wzięli wybrani uczniowie: P. Mosiński, Sz. Czarnowski i K. Orłowski. Choć najlepszy otarł się o indeks, to jako drużyna zajęliśmy pierwsze miejsce w drugim etapie.

Marcin Dorochowicz, uczeń klasy drugiej naszej szkoły wziął udział w zawodach III stopnia XXV Olimpiady Teologii Katolickiej - Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła. Finał odbył się w Łomży w dniach 16-18 kwietnia 2015 r. Marcin uzyskał tytuł finalisty. Gratulujemy!

Tegoroczne pożegnanie maturzystów miało kilka odsłon.

Na początku, o godz. 14:00 kaplica szkolna wypełniła się po brzegi gośćmi, maturzystami i ich młodszymi kolegami, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy św., której przewodniczył ksiądz biskup Ryszard Kasyna.

Już w sali gimnastycznej, świadectwa ukończenia Collegium Marianum, trzecioklasiści odebrali z rąk JE Biskupa Pelplińskiego, po uprzednich peanach wygłoszonych przez swoich wychowawców: Jana Wiśniewskiego i Kazimierza Ickiewicza. Natomiast księża dyrektorzy, obecny: Arkadiusz Ćwikliński i ten, który przyjmował tegorocznych maturzystów do CM - Andrzej Szopiński obdarowali wszystkich zasłużonymi nagrodami książkowymi.

Niezwykłe egzemplarze książek przygotował Samorząd Uczniowskiego. Każdy abiturient i ich wychowawcy otrzymali z rąk przewodniczącego Wiktora Studzińskiego i Dominika Narlocha, egzemplarz własnego autorstwa, którego tytuł niezwykle trafnie, w żartobliwy sposób podkreślał, wcześniej zauważone, cenne przymioty każdego z osobna. Przykład: Kazimierz Ickiewicz, „Od dyrektora do senatora” itp.

Na zakończenie wszyscy obejrzeli przedstawienie komedii Moliera „Szkoła mężów” przygotowane, tradycyjnie już, przez drugoklasistów (role żeńskie powierzono zaprzyjaźnionym dziewczętom). Spektakl rozpoczął się zaskakująco – makareną, a zakończył - polonezem. Widzowie, zaproszeni na ucztę, tym krokiem wyszli na zewnątrz, by rozsmakować się w weselnym, truskawkowym torcie. To wszystko działo się przed domem rekolekcyjnym, na schodach którego gościom przygrywał szkolny zespół „6. Deklinacja”.

Ostatnią odsłoną tego najdłuższego pożegnania była wspólna kolacja w refektarzu szkolnym dla maturzystów i ich rodzin z nauczycielami i Księdzem Dyrektorem.

 

W Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Sprachdoktor najlepszymi okazali się:

spośród uczniów klas III i w całej szkole:
Mariusz Dubiella
- zajął 4 miejsce w województwie pomorskim i 75 w kraju

spośród uczniów klas II: Bartosz Pepliński
- 23 miejsce w województwie i 292 w kraju
spośród uczniów klas I: Jerzy Dziemiński
- 15 miejsce w województwie i 284 w kraju

Gratulujemy zwycięzcom
i wszystkim uczestnikom
(wyniki można sprawdzić w zakładce 'nasze osiągnięcia')