Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego otrzymaliśmy list od Pani Małgorzaty Bielang, Pomorskiego Kuratora Oświaty. Podczas naszego święta został on odczytany przez Barbarę Dembek-Bochniak.

Oto jego treść:

Uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2022/23. Dzień inauguracji jest tradycyjnie związny ze świętem patronalnym naszej kaplicy Podwyższenia Krzyża Świętego.

Mszy św. przewodniczył J.E. Ks. Bp Diecezjalny Ryszard Kasyna, podkreślając w homilii, że miłość wyraża się poprzez widzialne znaki, a w przypadku miłości Pana Boga przez trudny niekiedy do zrozumienia i odczytania znak krzyża.

W kolenej części spotkania, która odbyła się na sali gimnastycznej, zgromadzonych gości powitał ks. dyrektor Wiesław Szuca. Następnie wysłuchaliśmy sprawozdania z działalności szkoły za rok 2021/22 ukraszonej prezentacją multimedialną. Słowa przemówienia skierował przewodniczący Samorządu Uczniowskiego koncentrując się na motywie powrotu, także w nawiązaniu do Odyseusza i Itaki. Wreszcie miało miejsce ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Uczniowie na znak włączenia do wspólnoty Collegium otrzymali legitymacje szkolne.

Uroczystość zakończyła się wspólną modlitwą Anioł Pański i poczęstunkiem.

Nadszedł długo oczekiwany moment odbioru wyników egzaminu maturalnego.

Z wielką radością przeżywamy po raz kolejny sukces naszych absolwentów, którzy co do jednego zdali egzaminy.

Wyniki są wielce zadowalające, bowiem średnia z j. polskiego w Collegium jest o 26 punktów procentowych wyższa niż krajowa, w przypadku matematyki 23 punkty, języka angielskiego 12, nie wspominając języka niemieckiego, który osiągnął najwyższy możliwy wynik.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym wypadły lepiej, a nawet dużo lepiej od średniej krajowej z j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, fizyki, geografii i historii.

Absolwentom gratulujemy!

Podsumowanie całorocznej pracy w ostatni dzień zajęć szkolnych jest długooczekiwanym momentem. Czekamy nie tylko na otrzymanie świadectwa, ale także na zasłużony czas wakacji.

Najpierw zgromadziliśmy się na wspólnej Mszy świętej, podczas której ks. dyrektor przypominał, że nia ma wakacji od Pana Boga. Kolejnym punktrem spotknia, które poprowadzili Małgorzata i Kacper, było odśpiewanie hymnu narodowego, wręczenie świadectw, nagród i wyróżnień. Wspólne zdjęcia i słodki poczęstunek wzmocnił uczucia spełnienia i radości.

W Pelplinie, w środę 22 czerwca, odbył się 15. Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.

W przeprowadzenie spotkania zaangażowali się nasi uczniowie. Z wyciągniętą ręką i sercem na dłoni pełnili odpowiedzialnie zadania wolontariuszy.

Ostatnie dni mijającego roku szkolnego, trzeba przyznać, nie nastrajają do typowego uczenia się. Ten czas spędzamy na wspólnych rozmowach, planach, wyjazdach, poznawaniu nowych miejsc i ludzi.

W środę, 22 czerwca, uczniowie klasy trzeciej udali się na wspólny relaks do Sopotu. Tam zmierzyli się z wyzwaniami gry miejskiej "Under The Radar". Ciekawe zagadki, zadania na spostrzegawczość i wzajmna współpraca nieoczekiwanie przyniosły remis w drużynowym starciu. Dopiero dogrywka pokazała zwycięzcę zabawy.