Obchody Dnia Edukacji Narodowej w tym roku rozłożyły się na kilka wydarzeń.

W piątek, 12 października w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańku Medalami Komisji Edukacji Narodowej zostali odznaczeni nauczyciele naszej szkoły: Barbara Grabalska, Jolanta Łobocka, ks. Artur Pukownik i ks. Piotr Stoltmann. W imieniu ministra odznaczenia za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania wręczała Pomorski Kurator Oświaty Monika Kończyk.

W poniedziałek, 15 października samorzad uczniowski Collegium zorganizował dla nauczycieli grę "Jeden z dziesięciu". Pytania z różnich dziedzin wiedzy okazały się zaskakujące, a niekiedy podchwytliwe.

9 X 2018 w Bibliotece Diecezjalnej  pan Maciej Gąsiorek zaprezentował monodram poetycki pt.: „Szepty Pana Boga” . Aktor przedstawił wiersze księdza Janusza St. Pasierba, łącząc je we wzruszającą opowieść o człowieku, jego relacji z Bogiem i z innymi ludźmi. Kunszt aktorski p. Gąsiorka zasługuje na szczególne uznanie – artysta w swoim wystąpieniu ukazał całą paletę emocji, interpretując  poezję ks. Pasierba odsłonił kawałek swojej duszy i pobudził widzów do refleksji . Udało mu się utrzymać niegasnące skupienie i stworzyć niezwykłą atmosferę wspólnoty w kosztowaniu słowa. Mimo braku rampy, kulis i wszystkiego tego, co zwykle współtworzy spektakl – BYŁ TO PRAWDZIWY TEATR.

Mimo, że od premiery minęło sporo czasu, udało nam się zorganizować w kinie Helios seans filmu „303 – Bitwa o Anglię” w reż. Davida Blaira.

8 X 2018 o 13.30 uczniowie CM zasiedli na kinowych kanapach, aby przypomnieć sobie niezwykle ważne wydarzenie II wojny światowej, jakim był udział polskich lotników w obronie narodu brytyjskiego przed Luftwaffe.
Polsko – brytyjska superprodukcja ukazała się w kinach na dwa tygodnie przed opowiadającym tę samą historię filmem „Dywizjon 303. Historia prawdziwa.” Niektórzy z nas mieli okazję oglądać oba obrazy i tym samym porównać różne ujęcia jednego tematu. Ci szczęśliwcy, którzy przeczytali książkę Arkady’ego  Fiedlera, krytycznym okiem analizowali zgodność relacji filmowej z literacką.
Zgodziliśmy się co do tego, iż jednym z najistotniejszych zadań sztuki filmowej, poza przekazywaniem prawdy historycznej, jest nadawanie „wydarzeniom” ludzkich twarzy, przypominanie, że los żyjących wówczas, mógłby być losem każdego z nas.

Po burzliwej kampanii wyborczej nadszedł wieczór głosowania.

Wszyscy obecni uczniowie zgromadzili się w sali 202 w godzinach wieczornych.Po podsumowaniu pracy samorządu uczniowskiego przez ustępującego przewodniczącego Jana Koziolka została zawiązana komisja skrutacyjna, w której skład weszli przewodniczącu su, jego zastępca oraz przewodniczący poszczególnych klas. Po przeliczeniu kart do głosowania, uczestnikom wyborów rozdano formularze. Zebrane głosy zostały skwapliwie przeliczone. Większością głosów został wybrany Piotr Pruszyński, który do końca tygodnia przedstawi skład samorządu uczniowskiego.

Dnia 5 X 2018 pięciu śmiałków z Collegium wyruszyło na wyprawę śladami ks. Janusza St. Pasierba.  Dominik, Jan, Grzegorz, Maksymilian i Sebastian – podjęli wyzwanie i wzięli udział w grze miejskiej „Janusz St. Pasierb – obywatel Pelplina” organizowanej przez Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pelplinie. Celem gry było przejście całej trasy i rozwiązanie zadań wymagających przede wszystkim sprawności intelektualnej, spostrzegawczości, a także szybkiego zapamiętywania. Istotą wydarzenia było przybliżenie uczestnikom osoby i twórczości wybitnego poety, historyka sztuki, homilety – wspaniałego człowieka, jakim był ks. Pasierb.  Szczęśliwie pogoda dopisała, zatem uczestnicy mogli bez przeszkód, w przyjemnej atmosferze, przemierzać miasto i pogłębiać swą wiedzę odwiedzając najważniejsze i najpiękniejsze jego obiekty: Katedrę, Muzeum Diecezjalne, Ogród Biskupi i cmentarz parafialny. Zakończenie wydarzenia uprzyjemnił słodki poczęstunek w pelplińskim LO. Uczniowie zostali ponadto hojnie obdarowani tomikami poezji ks. Pasierba.

W czwartkowy wieczór, 04 października spotkali się wszyscy uczniowie, aby wysłuchać programów wyborczych kandydatów na przewodniczącego samorządu uczniowskiego.

Zaprezentowane propozycje wzbudziły żywe zainteresowanie publiki.

Piotr opowiedział się m.in. za wydłużeniem czasu śniadaniowego, dniami tematycznymi (np. dzień pod krawatem), większą liczbą zawodów sportowych.

Maksymilian podjął zagadnienie organizowania zapisów na mecze, osobnej sali do ćwiczeń dla szkolnych muzyków, referendum jako wyrażenia opinii przez spłeczność uczniowską.

Niepowetowaną stratą okazała się rezygnacja Jana.

A już w poniedziałek - wybory.