W minionym tygodniu odbyło się trzydniowe FSK połączone z konferencją dyrektorów szkół katolickich.
Konferencja dla dyrektorów, z udziałem naszego Księdza Dyrektora - Arkadiusza Ćwiklińskiego, rozpoczęła się 16 listopada o godz. 13: 00 w Auli O. A. Kordeckiego. Dzień zakończył się (po wcześniejszym wysłuchaniu szeregu wykładów) Mszą św. i Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00.
Drugi dzień spotkania już dla nauczycieli (Collegium reprezentowała pani Helena Serocka) rozpoczęła Msza św. w Kaplicy Matki Bożej o godz. 9.30 pod przewodnictwem ks. abp. Grzegorza Rysia, Metropolity Łódzkiego, Słowo Boże wygłosił ks. bp Andrzej Czaja, Biskup Opolski: „Nabierzcie Ducha i podnieście głowy" – to główne przesłaniem homilii.

Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani,
Że za tobą idą, że za tobą idą
Chłopcy malowani?

Tak brzmią pierwsze strofy jednej z piosenek wojskowych okresu I wojny światowej. Niektórzy z naszych uczniów starają się przywrócić wiedzę o historii tamtych czasów aktywnie włączając się w działania władz Pelplina dotyczące tworzenia grupy rekonstrukcyjnej w ramach projektu Błękitna Armia - edukacja historyczna mieszkańców gminy Pelplin. Opiekunem grupy jest p. Jacek Hinz, a działania te wspiera p. Jan Wiśniewski z Collegium Marianum.

Nie daj się zaskoczyć!
„PODSTĘPNE WZW” oraz „ZNAMIĘ! ZNAM JE?”
Collegium przystępuje do realizacji kolejnej edycji programu edukacyjnego


W poniedziałek, 20 listopada 2017 r., w Gdańsku odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu „Podstępne WZW" oraz „Znamię! Znam je?"
W bieżącym roku szkolnym program realizowany jest przez Fundację „Gwiazda Nadziei” wspólnie z Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.
Program jest odpowiedzią na pojawiające się wciąż nowe przypadki zakażeń HBV i HCV. Jednym ze sposobów przeciwdziałania tej sytuacji jest podnoszenie poziomu wiedzy, pozwalającej na rozpoznawanie i unikanie sytuacji narażenia na zakażenia, podejmowanie działań profilaktycznych, a także umożliwiającej rozpoznanie zakażenia i przez to zapobieganie jego dalszemu rozprzestrzenianiu się.

Ostatni poetycki wieczór
w Bibliotece Diecezjalnej z miłością w tle.
środa, 15 listopada 2017, godz. 19:00


Swą obecnością (6 uczniów) na spotkaniu poetycko-muzycznym w Bibliotece Diecezjalnej zakończyliśmy tegoroczny cykl Poeci z Kociewia. Wcześniej mieliśmy okazję wysłuchać wierszy o wierze, we wrześniu - o nadziei, a we wczorajszy, środowy wieczór – o miłości i jak zawsze w interpretacji, znanych już słuchaczom, aktorów i profesjonalnych muzyków.
Na zakończenie spotkania w wyjątkowo serdeczny sposób miłośnicy poezji ( z całą pewnością też się zaliczamy się do tej grupy osób) pożegnaliśmy biskupa Wiesława Śmigla, obecnego na spotkaniu, którego wiersze także zostały włączone do programu tego wieczoru i choć już 10 grudnia rozpoczyna posługę w diecezji toruńskiej, na zawsze pozostanie w naszych sercach i, niezaprzeczalnie, w gronie poetów z Kociewia.

Wszelkie konkursy papieskie są dla Collegium szczególnie ważne, dlatego już po raz kolejny przyjęliśmy zaproszenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gd., przygotowując utwory Karola Wojtyły przez dwóch recytatorów: Błażeja Mosińskiego - Docieram do serca dramatu,
Marcina Wojaka - Do sonetów.

To właśnie interpretacja tego tekstu uzyskała wielkie uznanie wśród jury, które przyznało Marcinowi I miejsce.
Gratulujemy występu obu recytatorom i życzymy dalszych sukcesów.

Poniedziałkowy wieczór (23 października) przebiegł pod znakiem politycznych dyskusji z uczniami-wyborcami. Nadszedł bowiem czas na wybory przedstawicieli samorządu uczniowskiego naszej szkoły.

W prawyborach wyłoniono czterech kandydatów na przewodnicząsego samorządu. Z osobistych powodów Jacek Makowski i Szymon Ostrowski zrezygnowali z ubiegania się o "fotel prezesa".

Pozostało dwóch kandydatów, którzy wyborcom zaprezentowali swoje programy. Jan Koziolek podjął zagadnienia związane z elektronicznym dziennikiem, możliwościami exitu oraz zasadami korzystania z telewizorni (szczególnie podczas emocjonujących meczy piłki nożnej bądź jakiejkolwiek innej dyscypliny sportowej). Jakub Bigus zaakcentował temat stroju szkolnego, sprawdzania czystości pokoi czy harmonogramu formacji duchowej.