Ks. Michał uświadamiał nas, że "wiara bez uczynków jest martwa", że "wiary nie powinno budować się na emocjach chwilowych", że "wiele zależy od nas". W tej drodze bardzo ważna jest czystość naszej duszy, unikanie grzechów powszednich i tak jakby grupowych, to znaczy "nie mamy robić tego samego co inni robią, mamy używać naszego rozumu i sumienia", a także pilnować kontaktu z Panem Bogiem, m.in. poprzez sakrament pokuty i pojednania oraz Komunię Świętą. Rekolekcje uważamy za udane, mamy nadzieję, że przyniosą one wiele owoców w naszym życiu.

Paweł Wiecki