Lista jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Przykładowe niejawne zadania w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Materiały informacyjno-szkoleniowe

Egzamin ustny - film 1:

Egzamin ustny - film 2:

Rola kontekstów oraz innych tekstów kultury - część 1:

Rola kontekstów oraz innych tekstów kultury - część 2:

Do czego potrzebna jest historia literatury?

Jak zająć stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora?

O argumentach i argumentowaniu

Interpretacja porównawcza

O kompozycji wypowiedzi

Na czym polega streszczenie tekstu?