Z zaskoczenia, cichą nocą, do grzecznych dzieci... Przyszedł także dzisiaj...

Św. Mikołaj.

1 grudnia 2022 r. uczniowie klasy III rozszerzający historię, tj. Patryk Lubański, Konrad Wika i Kacper Jendernal, pod opieką prof. Jana Wiśniewskiego, wzięli udział w etapie rejonowym Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z historii "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" im. mjr. Marka Gajewskiego, który odbył się w Kwidzynie.

Wszyscy uczestnicy z Collegium zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się marcu 2023 r., w Gdańsku. Uczniowie brali też udział w żywej lekcji historii na tle zabytków kwidzyńskich, czyli zamku krzyżackiego i katedry.

W naszej szkole trwają próbne egzaminy maturalne.

Uczniowie sprawdzają swoją wiedzę na poziomie podstawowym i rozszerzonym z zadeklarowanych przedmiotów.

Wśród nich są: j. polski, angielski, niemiecki, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka. Powodzenia!

17 listopada w Diecezjalnej Bibliotece w Pelplinie odbyło się sympozjum poświęcone ks. Bolesławowi Domańskiemu, który był absolwentem Collegium Marianum, a w swoim życiu człowiekiem zasłużonym na wielu polach działalności. Garść informacji można znaleźć o naszym bohaterze TUTAJ.

Sympozjum zotało zorganiozowane z okazji 100 rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech. Collegium Marianum zostało tego dnia uhonorowane medalem Polonia Semper Fidelis.

Z okazji narodowego Święta Niepodległości wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły odśpiewali Hymn Polski w czwartek, 10 listopada.

Na uroczystych, patriotycznych obchodach święta reprezentował Collegium Marianum poczet sztandarowy. Wzięliśmy udział we Mszy św. w intencji Ojczyzny, a następnie w okolicznościowym apelu.

Na dzisiejszych lekcjach fizyki poznaliśmy wiele ciekawych zagadnień. Mowa była o polu elektrycznych, potencjale tego pola, napięciu i tym wszystkim, co z tego wynika.

Atrakcją była kula plazmowa, a także zwyczajna/niezwyczajna świetlówka.