Trzeci weekend września w Pelplinie to czas powrotu do historycznych źródeł.

Jarmak cysterski otwarty barwnym korowodem średniowicznych postaci zjednał przychylność miejscowych, jak i przyjezdnych kupców. Wśród przeróżnych wyrobów cechów rzemieślniczych można było odkryć prawdziwe cuda, pożywić się domowymi wypiekami i nacieszyć oko niebagatelnymi błyskotkami. Atrakcyjne okazały się zabawy, gry i turnieje, w których wystawiliśmy własną drużynę.

Wszystkim, którzy zorganizowali, odwiedzili i wsparli datkami nasze stoisko - dziękujemy!

Ropoczęliśmy dzisiaj uroczyście nowy rok szkolny.

W święto Podwyższenia Krzyża świętego wspólnota Collegium wsłuchała się w przesłanie ks. bpa Arkadiusza Okroja. Ks. Biskup w swojej homilii nawiązywał do słów Jezusa Chrysusa: "Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!" Wymowna była przywołana wypowiedź św. Jana Pawła II do młodzieży Rzymu z 2 kwietnia 1998 r.: "Tak, Krzyż jest wpisany w życie człowieka. Kto próbuje usunąć go ze swojego życia, nie zna prawdy ludzkiej kondycji. Tak jest! Jesteśmy stworzeni do życia, ale nie możemy usunąć z naszej indywidualnej historii cierpienia i trudnych doświadczeń." Również historia spotkania ks. Piotra Pawlukiewicza z chłopakiem chorym na nowotwór była niezwykle poruszająca. Pointą przesłania stało się wezwanie "nie zmarnuj życia".

W drugiej części spotkania mieliśmy okazję wysłuchać sprawozdania za rok szkolny 2020/21. Do grona kolegiastów włączono nowych uczniów. Wśród uczestników uroczystości obok uczniów, rodziców, nauczycieli znaleźli się także absolwencji szkoły, którzy podzielili się swoimi wspomnieniami i historiami podczas koleżeńskiego spotkania przy kawie.

Nowy rok szkolny przynosi niekiedy kolejne zmiany. Tym razem dotknęły one kadry pedagogicznej.

Po wielu latach pracy rozstaje się z nami prof. Kazimierz Zieliński, nauczyciel geografii. Panu Kazimierzowi okazaliśmy wdzięczność podczas poniedziałkowego obiadu.

Od września mamy także nowych nauczycieli z podstaw przedsiębiorczości i muzyki, ponieważ pracę w Collegium zakończyli Panowie Daniel Rutkowski i Szczepan Zieliński.

Klasa II bardzo lubi adrenalinę, dlatego wybrała się 7 września do ośrodka Desant w Gniszewie, by pograć w paintball.

Najpierw uczniowie zapoznali się pod okiem instruktorów z zasadami bezpieczeństwa i obsługą sprzętu. Potem rozegrały się dynamiczne bitwy pełne niezapomnianych akcji. Uczestnicy mieli okazję przekonać się, że to nie siła, szybkość czy zręczność jest ważna w tej grze, a inteligencja, umiejętność trafnego podejmowania decyzji i współpraca w grupie.

Zabawa dostarczyła uczniom przeżyć, które omówili przy wspólnym ognisku, wypiekając kiełbaski.

Przed nami nowy rok szkolny, choć dla wielu w znanych salach, korytarzach, wśród 'starych' znajomych.

Śpiewała przed laty Anna Jantar:

"Najtrudniejszy pierwszy krok
Potem łatwo mija rok
Najtrudniejszy pierwszy dzień
Sam jutro przekonasz się"
 
Szkolna rzeczywistość ulega nieustannej ewolucji; kilka nieuniknionych zmian nastąpiło w naszej szkole. Dotknęły one kadry nauczycielskiej, a także pojawiły się nowe twarze wśród grona uczniów. Przeszliśmy na nowy dziennik lekcyjny. Kilka kosmetycznych działań technicznych ulepszyło salę gimnastyczną i naszą komputerową pracownię. Wszystko zaś po to, by było nowocześnie, schludnie i przyjemnie! Zapraszamy i czekamy!
PS. Tradycyjnie 1 września zaczynamy lekcjami. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 14 września. Plan lekcji został przekazanych na grupach FB.

Zbliża się nowy rok szkolny 2021/22.

Słyszymy o nowych wytycznych, procedurach, zmianach.

Wśród podejmowanych tematów pojawiają się kweste związane z podręcznikami.

Podajemy listę dla klas pierwszej oraz drugiej TUTAJ.

Klasy trzecie zaopatrują się w podręczniki zgodnie ze wskazaniami nauczycieli, jakie otrzymali w czerwcu.

Gbyby jednak się zdarzyło, że ktoś szuka listy z uczniów IIIp to znajdzie ją TUTAJ.