W czwartek, 22 czerwca, rozegrano pasjonujący mecz w piłkę nożną między uczniami klasy II oraz klasy I.

Tłumnie przybyli kibicować koledzy z internatu. Wspierali zawodników dopingiem, postawą, a niekiedy i modlitwą.

W pewnym momencie miało już dojść do zamieszek spowodowanych trudną oceną zaistniałej sytuacji podbramkowej. Wkroczyły służby porządkowe, a dzięki monitoringowi zdjęciowemu, bramka nie została uznana.

Koniec końców zwyciężyła drużyna klasy I wynikiem 2 : 1.

Ostatnie dni roku szkolnego zazwyczaj przybierają luźniejszą formę. Jest to czas rozmów, podsumowania, czas spotkań.

We wtorkowy wieczór w gronie uczniów Collegium odprawili Mszę św. tegoroczni neoprezbiterzy ks. Dawid Suchomski i ks. Dawid Tyborski, absolwenci naszego liceum.

W tym roku szkolnym dołączyliśmy do uczestników II edycji Maratonu dla szkół ponadgimnazjalnych „Na literackim szlaku” (pod takim hasłem odbywały się zawody). Spędziliśmy całe 6 miesięcy czytając, rozwiązując testy i zbywając punkty.

14 maja 2017 roku klasa I Collegium Marianum udała się na wycieczkę. Nasze kroki skierowaliśmy do Karpacza – malowniczego miasta położonego w centrum Karkonoszy. Wokół niego roztaczają się piękne góry, nad którymi góruje Śnieżka. Podróż pociągiem z Tczewa zajęła nam dziewięć godzin.

Pierwszego dnia po przyjeździe zameldowaliśmy się w pensjonacie ,,Pegaz” – małym hoteliku w Karpaczu Górnym. Miejsce nieco oddalone od centrum miasta, jednak ze swoistym urokiem – spokój, cisza, świeże powietrze oraz widok na góry. Zwiedzanie samego Karpacza rozpoczęliśmy od świątyni Wang, a zakończyliśmy na odwiedzeniu centrum miasta i chwili na posiłek.

W piętek i sobotę (02 i 03 czerwca) odbywała się w naszym liceum XIII ogólnopolska konferencja naukowa "Język - szkoła - religia" pod hasłem Dialogując z Innym.

Wśród wielu interesujących referatów warto zauważyć przynajmniej niektóre.

Pani prof. dr hab. Izabela Kępka przedstawiła Tego, który łączył... - o Janie Pawle II w piosenkach religijnych. O języku i stylu homilii oraz kazań ks. K. Marcyńskiego mówiła Pani prof. dr hab. B. Matuszczyk w referacie Dialogując z innym - dorosłym, młodym, dzieckiem. Rola religii jako wsparcie w nawiązaniu dialogu z Bogiem była głównym motywem wystąpienia Pani dr A. Rayzacher-Majewskiej, które opatrzono ciekawym hasłem Rozmawiać z Niewidzialnym. Modlitwy poetyckie Juliasza Słowackiego jako dialog z Innym ukazała Pani dr Monika Kulesza. Krótką "rozprawę" o Marii Magdalenie między katolikiem, protestantem a prawosławnym zaprezentowała Pani mgr Małgorzata Chuk.

Bogactwo myśli, podjętych tematów z przeróżnych dziedzin nauki, które połączył DIALOG Z INNYM, stało się źródłem inspiracji, natchnień i motywów łączących język, szkołę i religię.

Podstawą zakwalifikowania kandydata do nauki w Liceum Katolickim Collegium Marianum jest świadectwo ukończenia gimnazjum, wynik testów gimnazjalnych i rozmowy kwalifikacyjnej.

Terminy:
• do 22 czerwca 2017 - Składanie dokumentów.
• 24 czerwca 2017 - Rozmowa kwalifikacyjna; dostarczenie oryginałów lub potwierdzonych kopii świadectw ukończenia gimnazjum i potwierdzonych kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kopie muszą być potwierdzone przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat.
• 26 czerwca 2017, godz. 9.00 - Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły z zaznaczeniem punktacji oraz podanie progu punktowego.