"W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem" pisał św. Paweł do Tymoteusza.
Nadszedł dzień ukończenia szkoły przez uczniów klas trzecich. Wraz z rodzicami, rodzeństwem, bliskimi i przyjaciółmi w gronie uczniów i nauczycieli abiturienci zgromadzili się w kaplicy, by wspólnie z Ks. Biskupem Ryszardem Kasyną, który prowadzi Collegium Marianum, podziękować spędzone w murach uczelni lata.
W swojej homilii Ks. Biskup wskazywał aspekty bycia świadkiem, m.in. życia w prawdzie i poddaniu się Duchowi. Życzył naszym uczniom, by stali się prawdziwymi świadkami, również świadkami wiary.

"Prawdziwie niezwykła jest ta Noc, w którą jaśniejące Światło zmartywchwstałego Chrystusa zwycięża moc mroków zła i śmierci oraz rozpala na nowo w sercach ludzi nadzieję i radość." św. Jan Paweł II

Chrystus Pan zwycięsko przeszedł przez bramę śmierci i powrócił żywy, aby móc nas prowadzić do Ojca w niebie. Niech ta radość, która towarzyszyła apostołom, rozpala i nas, abyśmy dzielilii się nią z innymi. Ujrzawszy Pana w drugim człowieku, podarujmy mu cząstkę siebie.

W imieniu wspólnoty Liceum Collegium Marianum

ks. Arkadiusz Ćwikliński

Czwartek, 6 kwietnia dla 4. uczniów: Szymona Ostrowskiego Pawła Wieckiego Roberta Pilarskiego i Krystiana Rinka upłynął pod hasłem  życia i twórczości naszego Papieża, bowiem wzięli oni udział w XII Konkursie Prozy i Poezji Jana Pawła Burs i Internatów Województwa Pomorskiego.
W ramach tegoż Konkursu odbył się test z biografii św. Jana Pawła II, w którym Szymon Ostrowski zdobył III miejsce.
Recytatorzy, jeszcze przed prezentacją swoich tekstów, uczestniczyli w warsztatach poetyckich. Już w bezpośrednich zmaganiach Krystian Rink zajął III miejsce.
Gratulujemy!
W  Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie spędziliśmy prawie cały dzień. Do szkoły wróciliśmy już po kolacji.
hs

W minionych tygodniach uczniowie Collegium zmagali się w finałach konkursów.

W soboty 11 marca oraz 25 marca udaliśmy się na Politechnikę Gdańską, by spróbować sił w matematyce i chemii. Zadania okazały się przystępne, choć błędy rachunkowe i niezwykle szybkie tempo liczenia zadań nie pozwoliły uzyskać satysfakcjonujących wyników.

Piątkowy dzień 31 marca wypełniła podróż na Politechnikę Koszalińską. Pięć zadań z matematyki, które należało rozwiązać, nie było banalnych, ale pozwoliło sprawdzić swoją wiedzę tuż przed maturą.

W środę (29 marca 2017 r.) w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w naszej szkole odbyły się wykłady z zakresu chemii. O zastosowaniu jonów metali przejściowych w technice oraz o wolnych rodnikach w chemii, biologii i medycynie opowiadała dr Joanna Drzeżdżon z Wydziału Chemii Uniwerystetu Gdańskiego. Mieliśmy okazję zapytać również o pracę naukową na wyższej uczelni.

LAUREACI XIV POWIATOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO W KATEGORII "NAJPIĘKNIEJSZE WIOSENNE DYKTANDO"

1.    BAZA Aleksandra – Publiczne Katolickie Gimnazjum w Tczewie
2.    BŁASZKOWSKA Alicja - Publiczne Katolickie Gimnazjum w Tczewie
3.    BRANDT Sara – Zespół Kształcenia i Wychowania Gimnazjum w Rudnie